Kommittéer

Genom våra kommittéer kanaliserar klubben sitt praktiska arbete för att genomföra de verksamhetsplaner klubben har.

Du kan delta aktivt i en eller flera kommittéer. Det behövs alltid nya idéer och “villiga händer & fötter”.

Du hittar respektive kommittés information om sin verksamhet under “Kommittéer” i menyträdet till höger.

Umeå Golfklubb behöver fler frivilliga krafter!

Kontakta kommittéansvariga eller kansliet och hör om just Du kan hjälpa till med något.

Mall för Kommittéernas verksamhetsplaner finns här »

Varmt välkommen! / Umeå Golfklubb