Motion till Årsmötet

26 februari, 2019 11:28 Inga kommentarer 0

Utdrag från stadgarna enligt nedan:

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Senast 28:e februari ska eventuella motioner skickas till info@umgk.se