….vi går mot ännu ett rekordår?!

31 oktober, 2018 12:00 Inga kommentarer 0

Hej medlem i UMGK,

Nu börjar vi summera alla delar av vår verksamhet och lyfta blicken mot 2019!

Innan vi gör det så vill jag tacka er alla glada, härliga medlemmar och ge er min tillbakablick på 2018!

Vilken sommar vi har haft!! Ett underbart väder och en väldigt fin bana.

De projekt vi startade upp under vintern 2017/18 avlutas nu under hösten. Sista delen av dessa är att slutföra grästeen på blå 9 samt ta bort vägen över röd 1. Rangen och sandfickorna mellan röd o gul 1 får nytt tak samtidigt som gamla tävlingskansliet får en fin veranda.

Nu sitter vi i budgettider och planerar för 2019. Banpersonalen har under sista veckorna dressat ut ca 330 ton sand på fairways o greener. En åtgärd som visade sig vara väldigt värdefull under våren då vår bana snabbt blev klar för spel.

26:e maj öppnade vi för spel och då direkt på ordinarie greener och efter det så har det spelats 24000 bokade ronder på vår bana. Det är en ökning med 14% mot föregående år och helt mot den trend som stora delar av golfsverige känner av.

Den totala omsättningen visar ännu ett rekordår och vi håller oss en bra bit över den lagda budgeten.  Glädjande är att shopens omsättning ökat med 30% och att rangen, trots att den öppnade senare och var under ombyggnad, omsatt över budget. Greenfeespelet har varit bra och där har vi nu passerat miljonen i omsättning.

Efter att tagit del av förbundets syn på vad många av våra kollegor i branschen upplever runt om i Sverige med medlemstapp, färre antal spel och lägre omsättning så är jag övertygad att vi ska fortsätta på vår inslagna väg. Vi har en ny medlemsenkät att ta del av. Detta för att se vad ni medlemmar tycker om verksamheten och vad ni önskar.

Vi avslutar nu säsongen med vår första medlemsresa. Mathias och Jonas åker med ett gäng till Spanien i början av november och för oss som inte fick plats så har det pratats om en resa till Abu Dhabi i februari!!

Glöm nu inte att framgång kommer till den förberedde så på med träningskläderna och starta upp försäsongsträningen för 2019. J

Fredrik Hedvall Klubbchef Umeå Golfklubb