Antidopingplan för Umeå Golfklubb

Vi vill att:

  •  vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger
  • förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp
  • Alla medlemmar ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Varje golfspelares ansvar:

är ALLTID själv ansvarig för att inte vara dopad. Det åligger var och en att förvissa sig om att de eventuella preparat man använder är dopingklassade eller inte.
Aktuell dopinglista finns på: www.rf.se/antidoping

Golfspelarens ansvar innebär:

  • Att inte inta eller inneha dopingklassade substanser
  • Att hålla sig informerad om vilka regler som gäller för doping
  • Att i förekommande fall då man av läkare fått preparat utskrivna som innehåller substanser som finns upptagna i dopinglistan, själv söka dispens för dessa hos RF.
  • Att iaktta stor försiktighet vad gäller kosttillskott (som utlovar fysisk prestationsförbättring) Klubben rekommenderar alla medlemmar att avstå helt från dessa typer av preparat.

Umeå Golfklubb

Styrelsen

Ovanstående antidopingpolicy antogs vid Umeå GK:s styrelsemöte 2016-02-08