Med sikte på 2017

22 december, 2016 18:38 Inga kommentarer 0

Hej medlemmar!
Nu inför slutet av året så skulle jag vilja summera höstens arbete ute på klubben samt ge information om hur vi planerar att driva Umeå Golfklubb vidare efter de förändringar som skett. Efter att vi avslutat säsongens spel när första snön kom i oktober så har arbetet på banan fortsatt. Höstens planeringskonferens gav ett tydligt budskap om att fortsätta utveckla och förbättra banan.
Några av de arbeten som gjorts under hösten är bl.a. dräneringsarbeten på utsatta ställen. Greenområdet på röd 2 och gul 4 är ett par av hålen som åtgärdats. Vidare så har vi startat ett projekt att städa upp området mellan gul/röd 1. Baracken ska bort och området städas upp. Jord- och sandhögarna till vänster om röd 1 ska flyttas och området ska planas ut och göras klippbart.
Dessa är några av de arbeten som sker inför säsongen 2017 med målet att vi ska kunna presentera en bana för medlemmar och gäster som är i bättre skick än tidigare.
Kansliet har arbetat fram en budget för 2017 vilken styrelsen godkänt. I planeringen inför 2017 har vi sett över vår organisation och där kommer en del förändringar att ske.
De synpunkter som framförts gällande bristande information angående förhandlingen med MT Golf om hur vårt tidigare samarbete ska avslutas föranleder en kort summering av nuläget, samt en kortare beskrivning av hur klubben kommer att drivas vidare. Klubbens ambition att ta ett helhetsgrepp om verksamheten är nu möjlig då vi kommit överens, och det ligger helt i linje med hur fler klubbar agerar runt om i landet.
Jag vill passa på att tacka Thomas med personal och önska lycka till i framtida utmaningar.
Shop: Klubben kommer att driva shop/reception i egen regi. Vi är redan en bra bit på väg i vår planering och kommer under våren att kunna öppna en ny shop. Vi ligger långt framme i våra diskussioner med leverantörer och många av de varumärken vi varit bortskämda med kommer att finnas kvar. Custom och studion kommer även den att drivas vidare i egen regi.
Vi ser över möjligheten att erbjuda en enklare kioskservering i shopen/receptionen för att kunna erbjuda våra medlemmar och gäster bättre service.

Träning: Klubbens PRO:s ansvarar för all träning och fortsätter att utveckla våra erbjudanden för att tillgodose medlemmarnas önskemål. Som ett led i detta ser vi över möjligheten att kunna erbjuda en kvinnlig tränare till säsongen 2017.

Restaurang: Vi har skickat ut en enkät där över 470 medlemmar svarat. Vi har fått en bra bild över vad som önskas och efterfrågas. Vi är nu i processen att matcha detta mot ett antal entreprenörer som är villiga att driva restaurang ute på klubben. Målet är att kunna presentera en bra lösning under vintern.

Kansli: Britt har valt att gå vidare till nya utmaningar. Detta innebär att vi kommer att se över vilka behov vi har på kansliet nu när vi har återtagit receptionen samt ska driva shop och träning helt i egen regi. Rekryteringen kommer styras utifrån möjligheterna att behålla den kompetens vi redan har, samt komplettera med det som saknas.

Tävling: Här jobbar tävlingskommittén med målsättningen att arrangera tävlingar som inte påverkar tillgängligheten i samma utsträckning som tidigare år. Vi ser över starttider, tävlingsformer och det totala antalet tävlingar vi ska ha på klubben. Under vårvintern kommer det presenteras ett förslag på tävlingsprogram där målet är att dels ge er medlemmar som inte vill tävla mer spelbar tid på banan, samt er som älskar att tävla ett intressant och spännande tävlingsutbud.

Jag har nu haft möjlighet att sätta mig in i vardagen på klubben under några månader. Jag kan konstatera att det var väldigt nyttigt för mig att jag var på plats under senare delen av sommaren och fick se hur klubben fungerar under säsong och vilka önskningar och frågor som kommer upp. Att driva Umeå Golfklubb för er medlemmar och med era intressen i fokus känns fantastiskt roligt och inspirerande. Målet är att med bättre tillgänglighet på banan, högre servicegrad och en mer städad miljö ge er medlemmar en riktigt härlig och fin golfsommar.

Önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.

Fredrik Hedvall Klubbchef