Fredrik Hedvall lämnar Umeå GK

18 december, 2018 14:25 Inga kommentarer 0

Vår klubbchef Fredrik Hedvall har fått ett nytt uppdrag och har därmed valt att avsluta sin anställning på Umeå Golfklubb.

Fredrik har gjort ett gediget arbete med att utveckla klubbens verksamhet, vilket även har bekräftats av både medlemmar och samarbetspartners. Under hans tid har shop och träningsverksamhet övertagits i egen regi med gott resultat. Utöver detta har personalen uttryckt stor tilltro till hans ledarskap.

Styrelsen kommer starta en rekryteringsprocess i januari, så snart rekryteringen är klar återkopplar vi till all personal och medlemmar.

Fredrik uttrycker; med stolthet över vad vi i organisationen uträttat för Umeå Golfklubb under min tid som klubbchef så lämnar jag nu mitt uppdrag som klubbchef. Jag vill rikta ett stort tack till styrelse, kommittéer, alla ideellt engagerade, ni medlemmar för visat förtroende, samt till alla underbara medarbetare. Det har varit fantastiskt kul och lärorikt. Jag vet att 2019 kommer att vara ett år då klubben tar ytterligare ett steg närmare visionen ”Norrlands mest attraktiva golfklubb”.

 

/ Styrelsen