Lokala regler för Umeå Golfklubb

Tävlingar och handicapgrundande ronder spelas enligt:

  • R&As regler för golfspel 2016-
  • SGFs generella regler rörande markeringar SGFs spel- och tävlingshandbok 2016-  samt följande kompletterande lokala regler
  • SGFs regelkort gäller.

1. VATTENHINDER (Regel 26-1)

Alla omarkerade diken betraktas som sidovattenhinder.

2. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

a)  Mark under arbete (MUA) markeras med vita linjer eller blå,

alternativt blå/vita pinnar.

b)  Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av

spelfältet är MUA. Den stora stenen som ligger på fairway på hål

Blå 3, vänster sida 75 m från greenkant, omfattas inte av denna

regel. Stenen är en organisk del av banan.

c)  Myrstackar är MUA.

d)  Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av

bevattningsanläggningen, är MUA.

3. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

a)  Alla belagda vägar och stigar.

b)  Alla vägslut och vägutvidgningar som markerats med vita linjer.

c)  Träd identifierade med stödpinne. Om ett sådant träd påverkar en

spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen

lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 24-2b.

4. AVSTÅNDSMÄTARE

För allt spel på Umeå GKs bana, med undantag för tävlingsspel där tävlingsledningen förbjudit användandet, får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en apparat med någon funktion som  är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle påverka hans/hennes spel (exempelvis lutning, vindstyrka, temperatur, osv) bryter spelaren mot Regel 14-3 OM denna funktion använts. Plikten för detta är förlust av hålet vid matchspel och 2 slags plikt vid slagspel. Vid upprepad förseelse gäller diskvalifikation.

5. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål.