Utvecklingsarbetet på klubben

9 oktober, 2015 13:23 Inga kommentarer 0

Vi har fått resultatet från medlemsenkäten. Det är väldigt roligt att så många tar sig tid att svara, ungefär en tredjedel av alla medlemmar. Dessutom är det väldigt många som ger kommentarer, både ris och ros, förslag och tips. Tusen tack för detta!

Ett sorgebarn har länge varit våra bunkrar. Där får vi våra absoluta bottenpoäng, och helt riktigt, många av bunkrarna är i dåligt skick. Samtidigt är det väldigt dyrt att åtgärda dessa, därför har det blivit framskjutet flera år på grund av mer akuta åtgärder.
I stället för att åtgärda de sämsta bunkrarna, ex på Röd 3, som kostar både mycket tid och pengar, så har vi vänt på begreppet. Därför har vi nu påbörjat ett arbete med att byta ut sanden, och där det behövs, renovera  och dränera om, i alla bunkrar på Gul slinga. Därför har vi just nu också stängt Gul slinga för att vi ska kunna genomföra arbetet så snabbt och smidigt som möjligt, medan vi fortfarande har vädret på vår sida.

En annan ständigt återkommande synpunkt är att våra teen är ojämna och att vi har ett par teen med konstgräs. Anläggningskommittén arbetar ständigt med förbättringsarbete, i mån av pengar och tid. Kommittén har projektlistor för alla tre slingorna, för vägar och p-platser, för korthålsbanan, etc. Alla önskade åtgärder är  listade och markerade i prioriteringsordning, samt satt en budget för. De är också markerade i tid, när de bör göras.

Dessa projektlistor revideras årligen, vissa saker blir utförda, andra tillkommer. Kunde vi bara vifta med en trollstav finns det mycket på banan som helt plötsligt skulle se annorlunda ut. De flesta fel och brister är kommittén fullt medvetna om, men tid, personal och pengar räcker inte till allt man vill göra.

I år har vi fått klagomål på toaletter, omklädningsrum och duschar. Det är naturligtvis också något som vi kommer att ta till oss och försöka hitta bättre rutiner inför nästa år.
Soptunnor och bänkar på alla hål är också något som är önskvärt. Där får vi se om budgeten räcker till.

Ett stort arbete som pågått några veckor nu är markplaneringen kring driving rangen och våra övningsområden. I går kom asfaltgänget och de jobbar hårt för att så snart som möjligt vara klara. Kvar är sedan att måla upp p-platser och hkp-parkeringar. Det blir ett lyft för hela klubbområdet.

Vi planerar även att bygga om chipping-greenen mitt emot baghusen, men det gör vi först nästa höst. Därmed känner vi oss klara med övningsområdena, även om driving rangen fortfarande behöver förbättras, med nya mål och avståndmätningar. Därefter är det fullt fokus på banan som gäller. Mycket av det som görs syns väldigt lite, som dräneringsarbeten. En del arbeten återkommer ständigt, som röjning av sly.

Tyvärr bröts vår fina silverpil vid green på Röd 1 av i senaste höststormen, till mångas bedrövelse. Vi har redan beställt ett nytt, som kommer att planteras i vår. Vi kommer att behöva göra en översyn över vårt trädbestånd som är närmast banan, för att identifiera stammar som är i riskzonen att brytas sönder vid hård blåst.

Det finns egentligen en oändlig mängd arbete att göra på klubben och banan. Är du intresserad av att hjälpa till på något sätt, är du varmt välkommen att höra av dig till mig, eller till banchef Stefan.