Umeå Golfklubb - någonting för dig?

Är du sugen på att börja spela golf?
Eller spelar du redan?
Oavsett vilket kanske du funderar på att bli medlem i Umeå Golfklubb.

Umeå golfklubb broschyr ger dig viktig information om golf och hur det fungerar på vår golfklubb. Du kan också hämta ett exemplar av broschyren på klubben.

 

Medlemsavgifter

Guldmedlem

Senior 26 och äldre 4 200 kr
Senior 22-25 år 2 950 kr
Junior 17-21 år 1 900 kr
Ungdom 13-16 år 1 200 kr
Ungdom -12 år 900 kr

Spelrätt krävs från det år du fyller 26 år. Se Säljtorget för spelrätter till salu eller kontakta kansliet.

Övriga medlemskap

Silvermedlem
Betalar halv greenfee på Umeå GK:s bana.
(Gäller 26 år och äldre, spelrätt krävs, inga andra rabatter gäller).                                    
2 200 kr

Medlemskap för småbarnsföräldrar
Delas av två vuxna med barn 6 år eller yngre, mantalsskrivna på samma adress.
(Två vuxna delar på ett guldmedlemskap. Vill båda spela samtidigt betalar den
ena full greenfee. Kräver att båda har spelrätt.)

4 200 kr
Aktivitetsavgift
Tillkommer för guld- och silvermedlemmar 17 år och äldre.
Avgiften återfås efter 6 timmars arbete på anvisade arbetsdagar.
600 kr

Passiv medlem

Distansmedlem För boende utanför Norr- och Västerbotten. Betalar 1/2 greenfee.

1 000 kr

1 000 kr

Familjeavgift
Stadigvarande familjemedlemmar boende på samma adress betalar
aldrig mer än 9500 kr i medlemsavgifter tillsammans.
Ungdom betraktas som stadigvarande familjemedlem fram till det år han/hon fyller 22 år.
9 500 kr

Årsgreenfee
För dig som är fullbetalande medlem i annan fullvärdig golfklubb med en 18-hålsbana
finns möjligheten att köpa årsgreenfee.
Detta ger dig rätt att spela utan greenfeeavgift under aktuell säsong.

Årsgreenfee inkl. medlemshantering i GIT (boka starttider mm.)

3 000 kr

 

 

3 500 kr

Delbetala årsavgiften i 6 eller 12 månader räntefritt via MoreGolf Läs mer på www.moregolf.golf.se »

Betala årsavgiften via Länsförsäkringar Västerbotten
Öppna ett privatkonto med kredit, enklast via ett formulär på webben, eller mejla banken direkt på bank@LFvasterbotten.se.

Planerar du att sluta spela, eller göra ett uppehåll? Äger du en spelrätt är du bunden att betala de årliga avgifterna beslutade av klubben. Vill du som ägare av en spelrätt göra ett uppehåll gäller passivt medlemskap, som meddelas kansliet senast 30 november året innan ändringen gäller. Vill du gå ur klubben måste du säga upp medlemskapet senast 30 november året innan ändringen gäller och sälja din spelrätt. Läs mer i Spelrättsbestämmelserna. OBS! Du kan bara vara passiv medlem tre år i följd, räknat från och med år 2014. Därefter måste du åter bli medlem eller avyttra spelrätten.