Ytterligare 30 min förskjuten start

13 augusti, 2016 08:12 Inga kommentarer 0

Regnet börjar avta men vi skjuter upp starten ytterligare 30 min. Start 8.00 blir nu 9.30 osv.

Följande gäller under tävlingen idag: En klubbas lägesförbättring på den finklippta delen av banan. Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet dock ej i hinder.

Tävlingsledningen